RELATIONEL VELFÆRD

Nordisk Konference

Til juni 2019 åbner vi for femte år i træk dørene for nogle intense og inspirerende konferencedage.
Relationel Velfærd – Lederskab og Praksis for Opbygning af Organisatorisk Kapacitet.
26. juni – 28. juni 2019

 

Konferencen finder sted på Godsbanen, Skovgaardsgade 3, Aarhus
Her på siden finder du information om konferencen

Kort introduktion til dette års konference

Vi har fornøjelsen at invitere dig, dine kollegaer og relationelt nysgerrige praktikere og humanvidenskabsfolk til vores 5. Nordiske Konference i Kollaborative Praksisser og Humancentreret Governance. I år vil vi videreudvikle de tidligere års fokus: lederskabets betydning i relationel velfærd. Vi vil undersøge hvordan ledelse opbygger og udvikler organisatorisk kapacitet samt relationelle velfærdspraksisser i 2019.

Hvorfor undersøger vi lederskab og relationel velfærd?

Ny forskning blandt offentlige ledere indikerer en høj enighed om de mest presserende udfordringer i vores samfund. Samtidig er der lav grad af sammenhæng i forhold til, hvordan ledere forsøger at imødegå de udfordringer. Det er udfordringer, som mange ledere og medarbejdere ofte møder med frustration og stress. Vi tror på, at kollaborative praksisser tilbyder et omfattende og lovende alternativ til de dominerende måder at bedrive lederskab og offentlig velfærd på, hvoraf flere stammer fra det sidste århundrede. Helt centralt i den relationelle tilgang er der et fundamentalt skift til at se lederskab og offentlig velfærd som noget, vi skaber sammen i kollaborative omgivelser frem for noget, vi gør ved hinanden.

Vi har lært, at relationel velfærd kalder på en re-orientering af lederskabet.

Fokus flyttes fra at styre folk i fastlåste enheder til at fremme produktive relationer på tværs af siloer og bureaukratiske strukturer. Det er et lederskab, som også ansporer til innovation og ikke kun stabilitet, fremmer processer og ikke bare strukturer, som kalder på deltagelse fremfor ensretning og på løsninger, vi skaber sammen, fremfor bare en ydelse, der leveres. Det er nu bredt anerkendt, at lederskab og offentlig velfærd må rodfæstes i relationelle praksisser. Sådanne praksisser slipper enorme potentialer løs og giver forventninger om en meget lovende fremtid for offentligt lederskab og velfærd.

Hvad kan du forvente på konferencen?

Konferencens mål er, at deltagerne i gennem samarbejde og kendskab til aktuel viden, tiltag og metoder, får værktøjer til at kunne udvikle løsninger til aktuelle velfærdsudfordringer i netop disse relationer. Løsninger, der vil inspirere til at iværksætte nye tiltag og initiativer rundt omkring i organisationerne. Keynotes og workshops vil være af højeste forskningsbaserede og faglige kaliber. Internationale – såvel som danske – profilerede forskere, eksperter, undervisere, ledere, konsulenter samt andre velfærdspraktikere udbyder keynotes og workshops med stor faglig klangbund. Vi kombinerer viden og praksis gennem alle oplæg, hvor workshopholderne inviterer egne kunder med på gulvet. Du får hermed del i en større mangfoldighed af de relationelle velfærdsfortællinger, som konstituerer sig rundt omkring i landets kommuner, organisationer og institutioner.

Programmet i 2019 inkluderer; præsentation og diskussion af relevante nordiske og internationale forskningsresultater, workshops hvor praktikere og ledere udforsker måder at udvikle organisatorisk kapacitet; og en ekstensiv sondering af praktiske cases, som tager sit udspring i den virkelige verden.

Der vil også være et hold af keynote oplægsholdere, hvor hver enkelt kort præsenterer et fokuseret emne, som har til formål stimulere en dialog med konferencedeltagerne.

For at konferencedeltagerne kan danne sig et overblik over mulighederne på konferencen, vil der i år også være Poster Sessions, hvor de, som skal afholde workshops, får muligheden for at give smagsprøver af de emner og aktiviteter, som de vil gennemgå via deres workshop.

 

Officielt program for

Relationel Velfærd 2019

Hovedtalere

 • Hilary Cottam Innovatør og social entreprenør
 • Karl Tomm Professor i psykiatri
 • Jacob Storch Adm. direktør i joint action // Erhvervs Ph.D. (prof. doctorate)
 • Carsten Hornstrup
  Carsten Hornstrup Direktør og managing partner Cand.Scient.Pol//MSc//ph.d
 • Kenneth Gergen
  Kenneth Gergen Professor, President of TAOS Institute
 • Ottar Ness Professor, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
 • Birgit Valla
  Birgit Valla Psykolog og direktør for Stangehjelpa

Vores partnere:
Aarhus Municipality & the TAOS Institute

Ophavsmænd og kvinder:
joint action & Joint Action Analytics

Vi har igen inviteret Århus Kommune ind som central partner for konferencen. Med dette samarbejde tager konferencen afsæt i nyeste viden og praksiserfaringer fra den virkelighed, som kommuner står i. Aarhus kommune tænker “kommunen forfra”, og hele byen emmer lige nu af engagementet til at gentænke – Let’s Rethink lyder sloganet for den nyligt indledte kulturhovedstad. Vi lægger os i forlængelse af bevægelsen og vil med denne konference, i tæt samarbejde med Aarhus kommune, gentænke vores velfærd. Vi byder dig velkommen til årets konference 2019 – her inviteres du, sammen med resten af konferencens deltagere, ind til et samarbejde om at udvikle mulige velfærdsløsninger til de reelle udfordringer.

Bliv kontaktet for at høre,
om konferencen kunne være noget for dig 

Du kan også ringe på +45 27 13 40 80

Mød konferencens videnspartnere

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har gennem mange projekter været dagsordensættende i forhold til at gentænke den kommunale velfærdstænkning og -praksis. Blandt andet gennem projekterne Kærlig Kommune og Kommune forfra - Århus gentænker velfærden.

joint action

joint action

joint action er et århusiansk konsulenthus, der arbejder forskningsbaseret med organisations- og ledelsesudvikling. I joint action er vi optaget af vores evne til at samarbejde og skabe bedre sociale verdener.

KONFERENCEN FINDER STED I AARHUS C

Nordisk Konference RELATIONEL VELFÆRD starter om:

 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds

Start typing and press Enter to search