International Konference Relational Velfærd

Til juni 2018 åbner vi for fjerde år i træk dørene for nogle intense konferencedage.
Relationel Velfærd – Relationelt Lederskab.
27. juni – 29. juni 2018, Aarhus, Danmark

Her på siden finder du programmet for konferencen 2018

Tilmeld dig konferencen og få del i læring fra de seneste fremskridt i kollaborative praksisser

I de senere år har der været en stigende anerkendelse af at se vores liv og arbejdsliv gennem en relationel linse. Vi blomstrer alle ved at placere relationelle processer i forgrunden af vores liv med venner, familier og kollegaer. Denne tilgang har udfordret den i lang tid dominerende tilgangsvinkel til, hvordan vi lever og organiserer vores professionelle liv, særligt i den offentlige sektor. Det er nu bredt anerkendt, at lederskab og offentlig velfærd må rodfæstes i relationelle praksisser. Sådanne praksisser slipper enorme potentialer løs og giver forventninger om en meget lovende fremtid for offentligt lederskab og velfærd.

Vi glæder os til at invitere dig, dine kollegaer og relationelt nysgerrige praktikere og humanvidenskabsfolk til vores 4. Internationale Konference i Kollaborative Praksisser og Humancentreret Governance. De tre foregående år har vi udforsket relationelle velfærdspraksisser med gæster fra Storbritannien, Norge, Sverige, USA og Danmark. I år udvider vi vores fokus til også at omhandle lederskabets stærke betydning i relationel velfærd. Vi har lært, at relationel velfærd kalder på en re-orientering af lederskabet. Fokus flyttes fra at styre folk i fastlåste enheder til at fremme produktive relationer på tværs af siloer og bureaukratiske strukturer. Det er et lederskab, som også ansporer til innovation og ikke kun stabilitet, fremmer processer og ikke bare strukturer, kalder på deltagelse fremfor ensretning og på løsninger, vi skaber sammen, fremfor bare en ydelse, der leveres.

Nylig forskning blandt offentlige ledere* indikerer høj enighed om de mest presserende udfordringer i vores samfund. Samtidig er der lav grad af sammenhæng i forhold til, hvordan ledere forsøger at imødegå de udfordringer. Vi tror på, at kollaborative praksisser tilbyder et omfattende og lovende alternativ til de dominerende måder at bedrive lederskab og offentlig velfærd på, hvoraf flere stammer fra det sidste århundrede. Helt centralt i den relationelle tilgang er der et fundamentalt skift til at se lederskab og offentlig velfærd som noget, vi skaber sammen i kollaborative settings frem for noget, vi gør ved hinanden.

*HORNSTRUP, C & STORCH, J (2018) RELATIONeL kapacitet, MINDSPACE (Udkommer i januar 2018)

Program for de 3 konference dage

program_relationel-velfrd-dansk

Workshoppen annonceres løbende. Vær opmærksom på, at der stadig kan ske ændringer i programmet.

Det er nu tid til at tilmelde sig dette spændende event,
hvor motiverende talere vil inspirere os til at udforske, dele og samskabe.
Du vil lære om de seneste nyskabelser inden for:

Relationel Kapacitet i offentlige organisationer
Relationel Velfærd
Relationel Lederskab
Kollaborative praksisser i skoler
Åben dialog i social psykiatrien
Public Service Motivation
Tillidsbaserede praksisser
Og meget mere..

I løbet af de tre dage vil du ikke kun møde en lang række inspirerende talere fra forskellige lande.
Du bliver også en del af et community af praktikere og lærde,
som favner samarbejde og generøsitet.
Vi skaber konferencen sammen!

Hovedtalere:

Prof. Kenneth Gergen (US), President of TAOS Institute
Prof. Ottar Ness (NO), Norwegian University of Science and Technology
Dr. Jacob Storch (DEN), Joint Action
Dr. Hilary Cottam (UK)
Dr. Carsten Hornstrup (DEN), Joint Action
CEO Niels Højbjerg (DEN), City of Aarhus
Prof. Lotte Bøgh Andersen (DEN), Aarhus University

Flere kommer til…

Til konferencen arbejder vi med aktuelle velfærdsudfordringer

I tråd med forrige års konference ville keynotes og workshops være af højeste forskningsbaserede og faglige kaliber. Internationale – såvel som danske – profilerede forskere, eksperter, undervisere, ledere, konsulenter samt andre velfærdspraktikere og professionaliteter udbød keynotes og workshops med stor faglig klangbund. Vi kombiner viden og praksis gennem alle oplæg, hvor workshopholderne inviterer egne kunder med på gulvet. Vi får hermed del i en større mangfoldighed af de relationelle velfærdsfortællinger, som konstituerer sig rundt omkring i landets kommuner, organisationer og institutioner.

Vi får flere praktikeres stemmer ind i vidensdelingen, velfærdsudviklingen og debatten, og alle konferencens deltagere får derved større berøring med, hvordan dagsordenen varetages gennem forskellige initiativer rundt omkring i både ind- og udland. Det bidrager samtidig til konferencens mål om, at deltagerne igennem samarbejde og kendskab til aktuel viden, tiltag og metoder kan være med til at udvikle løsninger til aktuelle velfærdsudfordringer. Løsninger, der vil inspirere til at iværksætte nye tiltag og initiativer rundt omkring i organisationerne.

Vi har igen inviteret Århus Kommune ind som central partner for konferencen. Med dette samarbejde tager konferencen afsæt i nyeste viden og praksiserfaringer fra den virkelighed, som kommuner står i. Aarhus kommune tænker “kommunen forfra”, og hele byen emmer lige nu af engagementet til at gentænke – Let’s Rethink lyder sloganet for den nyligt indledte kulturhovedstad. Vi lægger os i forlængelse af bevægelsen og vil med denne konference, i tæt samarbejde med Aarhus kommune, gentænke vores velfærd. Vi byder dig velkommen til konferencen Rethink Welfare 2017 – her inviteres du, sammen med resten af konferencens deltagere, ind til et samarbejde om at udvikle mulige velfærdsløsninger til de reelle udfordringer.

List of key note speakers

 • Hilary Cottam Innovatør og social entreprenør
 • Karl Tomm Professor i psykiatri
 • Niels Højberg Stadsdirektør Aarhus Kommune
 • Jacob Storch Adm. direktør i joint action // Erhvervs Ph.D. (prof. doctorate)
 • Carsten Hornstrup
  Carsten Hornstrup Direktør og managing partner Cand.Scient.Pol//MSc//ph.d
 • Kenneth Gergen
  Kenneth Gergen Professor, President of TAOS Institute
 • Ottar Ness Professor, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
 • Lotte Bøgh Andersen
  Lotte Bøgh Andersen Professor, Aarhus University

Bliv kontaktet for at høre,
om konferencen kunne være noget for dig 

Du kan også ringe på +45 27 13 40 80 eller skrive til rasmus@joint-action.dk

Mød konferencens videnspartnere

TAOS instituttet

TAOS instituttet

TAOS instituttet har gennem mere end 20 år bidraget til forskning inden for “det relationelle felt” og udbyder både Ph.D.- og masteruddannelser i relationel ledelse.

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har gennem mange projekter været dagsordensættende i forhold til at gentænke den kommunale velfærdstænkning og -praksis. Blandt andet gennem projekterne Kærlig Kommune og Kommune forfra - Århus gentænker velfærden.

Cura

Cura

Centralt i tænketanken Curas opfattelse af verden står relationer og fællesskab. Cura er en idepolitisk tænketank, som arbejder ud fra personalismen og ideen om frie mennesker, der lever og vokser i og ud fra fællesskabet og ansvaret for andre mennesker.

VIA University College

VIA University College

VIAs forskning og udvikling skaber viden, der er med til at finde nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer. VIA laver primært anvendt forskning i samarbejde med private og offentlige partnere

Institut for Relationspsykologi

Institut for Relationspsykologi

Institut for Realtionspsykologi er et landsdækkende psykologfællesskab med fokus på de relationelle samspil. Ud fra et praktisk og teoretisk fundament har instituttet været en kapacitet for virksomheder, offentlige organisationer og privatpersoner, hvor de har bidraget til en positiv udvikling.

joint action

joint action

joint action er et århusiansk konsulenthus, der arbejder forskningsbaseret med organisations- og ledelsesudvikling. I joint action er vi optaget af vores evne til at samarbejde og skabe bedre sociale verdener.

University College Sjælland

University College Sjælland

University College Sjælland er en professionshøjskole, hvor uddannelser ligger inden for de pædagog- , social-, sundheds- og det lærerfaglige område.


SUS arbejder med social innovation med brugerne i centrum. De er specialiseret i at udvikle sociale løsninger, der skaber bedre livskvalitet for mennesker i en svær livssituation.

SUS har mere end 20 års erfaring med at udvikle sociale løsninger i tæt samspil med borgere og professionelle. De samarbejder med og løser opgaver for organisationer, kommuner, ministerier og fonde.

Konferencen finder sted på Godsbanerne i Aarhus
Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C

Konferencen starter om:

 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds

Start typing and press Enter to search