International Konference Relational Velfærd

Til juni 2018 åbnede vi for fjerde år i træk dørene for nogle intense konferencedage.
Relationel Velfærd – Relationelt Lederskab.
27. juni – 29. juni 2018, Aarhus, Danmark

Her på siden finder du programmet for konferencen 2018

Vi glæder os til at invitere dig og dine kollegaer til den femte Internationale Konference 2019.

Tilmeld dig konferencen og få del i læring fra de seneste fremskridt i kollaborative praksisser

Joint Action, TAOS Institute og Aarhus Kommune havde fornøjelsen af at invitere dig, dine kollegaer og relationelt nysgerrige praktikere og humanvidenskabsfolk til vores 4. Internationale Konference i Kollaborative Praksisser og Humancentreret Governance. De tre foregående år har vi udforsket relationelle velfærdspraksisser med gæster fra Storbritannien, Norge, Sverige, USA og Danmark. I år udvidede vi vores fokus til også at omhandle lederskabets stærke betydning i relationel velfærd. Vi har lært, at relationel velfærd kalder på en re-orientering af lederskabet. Fokus flyttes fra at styre folk i fastlåste enheder til at fremme produktive relationer på tværs af siloer og bureaukratiske strukturer. Det er et lederskab, som også ansporer til innovation og ikke kun stabilitet, fremmer processer og ikke bare strukturer, kalder på deltagelse fremfor ensretning og på løsninger, vi skaber sammen, fremfor bare en ydelse, der leveres.

I de senere år har der været en stigende anerkendelse af at se vores liv og arbejdsliv gennem en relationel linse. Vi blomstrer alle ved at placere relationelle processer i forgrunden af vores liv med venner, familier og kollegaer. Denne tilgang har udfordret den i lang tid dominerende tilgangsvinkel til, hvordan vi lever og organiserer vores professionelle liv, særligt i den offentlige sektor. Det er nu bredt anerkendt, at lederskab og offentlig velfærd må rodfæstes i relationelle praksisser. Sådanne praksisser slipper enorme potentialer løs og giver forventninger om en meget lovende fremtid for offentligt lederskab og velfærd.

Nylig forskning blandt offentlige ledere* indikerer høj enighed om de mest presserende udfordringer i vores samfund. Samtidig er der lav grad af sammenhæng i forhold til, hvordan ledere forsøger at imødegå de udfordringer. Vi tror på, at kollaborative praksisser tilbyder et omfattende og lovende alternativ til de dominerende måder at bedrive lederskab og offentlig velfærd på, hvoraf flere stammer fra det sidste århundrede. Helt centralt i den relationelle tilgang er der et fundamentalt skift til at se lederskab og offentlig velfærd som noget, vi skaber sammen i kollaborative settings frem for noget, vi gør ved hinanden.

*HORNSTRUP, C & STORCH, J (2018) RELATIONeL kapacitet, MINDSPACE (Udkommer i januar 2018)

Programmet for de tre konference dage

velfrdskonference-2018

Den fjerde Internationale Konference var et spændende event,
hvor motiverende talere inspirerede os til at udforske, dele og samskabe.
Læringspunkterne inden for de seneste nyskabelser var:

Relationel Kapacitet i offentlige organisationer
Relationel Velfærd
Relationel Lederskab
Kollaborative praksisser i skoler
Åben dialog i social psykiatrien
Public Service Motivation
Tillidsbaserede praksisser

I løbet af de tre dage konferencedage havde du mulighed for at møde en lang række inspirerende talere fra forskellige lande.
Du vil også blive en del af et community af praktikere og lærde,
som favner samarbejde og generøsitet.

Hovedtalerne:

Prof. Kenneth Gergen (US), President of TAOS Institute
Prof. Ottar Ness (NO), Norwegian University of Science and Technology
Dr. Jacob Storch (DEN), Joint Action
Dr. Hilary Cottam (UK)
Dr. Carsten Hornstrup (DEN), Joint Action
CEO Niels Højbjerg (DEN), City of Aarhus
Prof. Lotte Bøgh Andersen (DEN), Aarhus University

Prof. Karl Tomm (CAN), University of Calgary

CEO Thomas Boe (DEN), City of Kolding

Dr. Karina Solsø (DEN), University of Southern Denmark

Prof. Henry Larsen (DEN), University of Southern Denmark

Vi glæder os til at præsentere næste års hovedtalere til den femte Internationale Konference.

Til konferencen arbejder vi med aktuelle velfærdsudfordringer

I tråd med forrige års konference ville keynotes og workshops være af højeste forskningsbaserede og faglige kaliber. Internationale – såvel som danske – profilerede forskere, eksperter, undervisere, ledere, konsulenter samt andre velfærdspraktikere og professionaliteter udbød keynotes og workshops med stor faglig klangbund. Vi kombiner viden og praksis gennem alle oplæg, hvor workshopholderne inviterer egne kunder med på gulvet. Vi får hermed del i en større mangfoldighed af de relationelle velfærdsfortællinger, som konstituerer sig rundt omkring i landets kommuner, organisationer og institutioner.

Vi får flere praktikeres stemmer ind i vidensdelingen, velfærdsudviklingen og debatten, og alle konferencens deltagere får derved større berøring med, hvordan dagsordenen varetages gennem forskellige initiativer rundt omkring i både ind- og udland. Det bidrager samtidig til konferencens mål om, at deltagerne igennem samarbejde og kendskab til aktuel viden, tiltag og metoder kan være med til at udvikle løsninger til aktuelle velfærdsudfordringer. Løsninger, der vil inspirere til at iværksætte nye tiltag og initiativer rundt omkring i organisationerne.

Vi har igen inviteret Århus Kommune ind som central partner for konferencen. Med dette samarbejde tager konferencen afsæt i nyeste viden og praksiserfaringer fra den virkelighed, som kommuner står i. Aarhus kommune tænker “kommunen forfra”, og hele byen emmer lige nu af engagementet til at gentænke – Let’s Rethink lyder sloganet for den nyligt indledte kulturhovedstad. Vi lægger os i forlængelse af bevægelsen og vil med denne konference, i tæt samarbejde med Aarhus kommune, gentænke vores velfærd. Vi byder dig velkommen til årets konference 2018 – her inviteres du, sammen med resten af konferencens deltagere, ind til et samarbejde om at udvikle mulige velfærdsløsninger til de reelle udfordringer.

List of key note speakers

 • Hilary Cottam Innovatør og social entreprenør
 • Karl Tomm Professor i psykiatri
 • Niels Højberg Stadsdirektør Aarhus Kommune
 • Jacob Storch Adm. direktør i joint action // Erhvervs Ph.D. (prof. doctorate)
 • Carsten Hornstrup
  Carsten Hornstrup Direktør og managing partner Cand.Scient.Pol//MSc//ph.d
 • Kenneth Gergen
  Kenneth Gergen Professor, President of TAOS Institute
 • Ottar Ness Professor, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
 • Lotte Bøgh Andersen
  Lotte Bøgh Andersen Professor, Aarhus University
 • Thomas Boe
  Thomas Boe Kommunaldirektør i Kolding kommune
 • Henry Larsen
  Henry Larsen Professor på Syddansk Universitet
 • Karina Solsø
  Karina Solsø post. Doc på Syddansk Universitet

Bliv kontaktet for at høre,
om konferencen kunne være noget for dig 

Du kan også ringe på +45 27 13 40 80 eller skrive til rasmus@joint-action.dk

Mød konferencens videnspartnere

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har gennem mange projekter været dagsordensættende i forhold til at gentænke den kommunale velfærdstænkning og -praksis. Blandt andet gennem projekterne Kærlig Kommune og Kommune forfra - Århus gentænker velfærden.

VIA University College

VIA University College

VIAs forskning og udvikling skaber viden, der er med til at finde nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer. VIA laver primært anvendt forskning i samarbejde med private og offentlige partnere

joint action

joint action

joint action er et århusiansk konsulenthus, der arbejder forskningsbaseret med organisations- og ledelsesudvikling. I joint action er vi optaget af vores evne til at samarbejde og skabe bedre sociale verdener.


SUS arbejder med social innovation med brugerne i centrum. De er specialiseret i at udvikle sociale løsninger, der skaber bedre livskvalitet for mennesker i en svær livssituation.

SUS har mere end 20 års erfaring med at udvikle sociale løsninger i tæt samspil med borgere og professionelle. De samarbejder med og løser opgaver for organisationer, kommuner, ministerier og fonde.

KONFERENCEN FINDER STED HOS VIA UNIVERSITY COLLEGE CERESBYEN 24, 8000 AARHUS C

Den 5. Internationale Konference starter om:

 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds

Start typing and press Enter to search