Finn Thorbjørn HansenPh.d., pæd. filosofi på Aalborg Universitet

Finn Thorbjørn Hansen arbejder som forsker med særligt tre forskningsområder; Filosofi, Kommunikation og informatik og pædagogik og læring. Udover forskning bedriver Finn Thorbjørn Hansen en foredrags-, konsulent- og kursusvirksomhed om filosofisk vejledning, sokratiske dialoggrupper og om dette at leve det filosofiske liv. Finn Thorbjørn har været med til at udvikle filosofisk vejledning og de sokratiske dialoggrupper, som en i dag udbredt disciplin og praksis inden for uddannelses-, social- og sundhed–området såvel som indenfor erhvervsliv og Human Ressource Development.

Glæd dig til at møde Finn Thorbjørn på konferencen.

Finn Thorbjørn afholder workshoppen “Etiske og eksistentielle perspektiver på Relationel Velfærd” sammen med Jonas Norgaard, Niels Christian Hvidt og Julie Nørgaard torsdag den 22. juni 2017.

Workshoppen vil bringe etiske og eksistentielle perspektiver på arbejdet med Relationel Velfærd – og relationelt arbejde generelt. Oplægsholderne vil supplere hinanden og bringe gode praksiserfaringer, nyeste forskning, cases og metoder i spil i rummet. Deltagerne inviteres ind i et undringsværksted, hvor de får lov til at reflektere over, hvad der er det eksistentielle for dem. Workshoppen afsluttes med paneldebat, hvor deltagerne kan stille spørgsmål og byde ind med refleksioner over, hvad de eksistentielle og etiske perspektiver betyder for eget liv og videre arbejde.

Start typing and press Enter to search