Jonas Norgaard MortensenDirektør for Institut for Relationspsykologi og partner på konferencen

Jonas Norgaard Mortensen er direktør for Institut for Relationspsykologi.

Igennem en årrække har han arbejdet som forfatter og foredragsholder med det relationelle menneskesyn personalisme som teoretisk perspektiv. Hele sit voksenliv har Jonas været optaget af relationers betydning for eksistens, individ og samfund.

Jonas har en bred ledelseserfaring fra krydsfeltet mellem værdier, ledelse, politik og samfund, og har bl.a. været kommunikationschef i DUF og partisekretær på Christiansborg.

Jonas afholder workshoppen “Etiske og eksistentielle perspektiver på Relationel Velfærd” sammen med Finn Thorbjørn Hansen, Niels Christian Hvidt og Julie Nørgaard torsdag den 22. juni 2017.

Workshoppen vil bringe etiske og eksistentielle perspektiver på arbejdet med Relationel Velfærd – og relationelt arbejde generelt. Oplægsholderne vil supplere hinanden og bringe gode praksiserfaringer, nyeste forskning, cases og metoder i spil i rummet. Deltagerne inviteres ind i et undringsværksted, hvor de får lov til at reflektere over, hvad der er det eksistentielle for dem. Workshoppen afsluttes med paneldebat, hvor deltagerne kan stille spørgsmål og byde ind med refleksioner over, hvad de eksistentielle og etiske perspektiver betyder for eget liv og videre arbejde.

 

Start typing and press Enter to search