Mikkel SmedDaglig leder, De Frivilliges Hus Viborg

Mikkel Smed er daglig leder for Frivillig Center Viborg, De Frivilliges Hus (DFH).

Formålet for husets arbejde er: “at støtte og inspirere det frivillige sociale arbejde i Viborg Kommune, bl.a. gennem formidling af det sociale arbejde samt støtte og vejledning til nye såvel som gamle initiativer indenfor området.”

Her anvendes medborgerskabsbegrebet katalytisk ved at understøtte den enkelte borgers sociale rettigheder gennem frivillige sociale tilbud både individuelt og i målrettede netværk. DFH tilbyder borgerindflydelse og dermed en stemme som samfundsborger. I praksis betyder dette, at de sætter rammen om mødet mellem den enkelte borgers behov, foreningernes ressourcer og specifikke lokale, regionale og nationale velfærdsforhold. Indsatsen bygger på netværksrelationer, analyser af nøgletal og ønsket om at bringe den enkeltes ressourcer i spil. Husets bidrag forsøger at adressere det spørgsmål, hvordan relationer kan forberede, støtte og udvikle den enkelte borgers mulighed for mestring af egen situation.

Mød Mikkel Smed på årets velfærdskonference, hvor han fortæller om DFHs arbejde. Som deltager bliver du inviteret ind i et rum, hvor du kan få testet dine velfærdsproblematikker i et civilt læringsrum. Med udgangspunkt i medborgerskabsperspektivet udfordres deltagerne til at definere problematikker og efterfølgende behandle dem med sociale metoder og modeller.

Deltag i workshoppen fredag den 23. juni 2017 på Godsbanen.

Start typing and press Enter to search