Niels Christian HvidtLektor, Cand.Theol, Theol.Dr. på Syddansk Universitet

Niels Christian Hvidt arbejder på forskningsenheden for almen praksis ved Syddansk Universitet.

Her har Niels Christian over de sidste mange år og igennem mere end 10 store PhD.-projekter forsket i, hvad tro og eksistens har af betydning for vores sundhedsfremme. Forskningen har orienteret sig om danske patienters og borgeres eksistentielle orienteringer og behov samt om at skabe mere forskningsbaseret viden om forskellige typer sundhedsprofessionelles værdier og deres indflydelse på praksis.

Glæd dig til at møde Niels Christian på konferencen!

Niels Christian  afholder workshoppen “Etiske og eksistentielle perspektiver på Relationel Velfærd” sammen med Jonas Norgaard, Finn Thorbjørn Hansen og Julie Nørgaard torsdag den 22. juni 2017.

Workshoppen vil bringe etiske og eksistentielle perspektiver på arbejdet med Relationel Velfærd – og relationelt arbejde generelt. Oplægsholderne vil supplere hinanden og bringe gode praksiserfaringer, nyeste forskning, cases og metoder i spil i rummet. Deltagerne inviteres ind i et undringsværksted, hvor de får lov til at reflektere over, hvad der er det eksistentielle for dem. Workshoppen afsluttes med paneldebat, hvor deltagerne kan stille spørgsmål og byde ind med refleksioner over, hvad de eksistentielle og etiske perspektiver betyder for eget liv og videre arbejde.

Start typing and press Enter to search